Меню
Меню

COVID-19


На 21.08.2020г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“,
финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.073-9007-C01  „Преодоляване недостига на средства и липсата на  ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сравнение на продукти