Оборотен КапиталНа 15.02.2021г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни  предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01- 718/18.12.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 10 669,70 лв.

На 02.07.2021г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г., РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 1 838,07 лв.

Сравнение на продукти