Меню
Меню

Оборотен КапиталНа 15.02.2021г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни  предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01- 718/18.12.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 10 669,70 лв.

На 02.07.2021г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г., РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 1 838,07 лв.

 

На 02.07.2021г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

 

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г., РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 1 838,07 лв.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.101-0278 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

                                                                                               

На 15.02.2021г. "ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С" ЕООД стартира проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

 

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 10 669,70 лв.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.095-0248 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

­­­­­­­­         

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

На 12.08.2021г. «ХОУМ ТЕКС ИНТЕРИОРИ С» ЕООД стартира проект „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия, с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

 

Обща стойност на проекта: 50 000 лв. европейско съфинансиране.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.089-4018-С01 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Сравнение на продукти